Bếp điện ELectrolux (hồng ngoại) âm 2 vùng nấu 70cm EHC7240BA
Ưu tiên xem: