Tủ đông Hòa Phát HPF AD8544.1 544L Inverter dàn đồng -30oC
Ưu tiên xem: