Tủ đông Hòa Phát HPF AD8783.1 783L Inverter dàn đồng -30oC
Ưu tiên xem: