Tủ đông kính lùa cong Alaska KC-550CI Inverter 550 lít
Ưu tiên xem: