Tủ lạnh Aqua AQR-T220NE(HB) Inverter 189 lít
Ưu tiên xem: