Tủ lạnh Hitachi 366 lít FVX480PGV9 (GBK)
Ưu tiên xem: