Tủ lạnh Sharp Inverter 362 lít SJ-FX420V-SL
Ưu tiên xem: