Tủ mát nằm Alaska 270 lít LC-450B/LC-270N
Ưu tiên xem: